Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na zahtev operatera – „MILOŠ VASIĆ PR

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Broj: XXIV-02-501-17/22
Datum: 21. septembar 2022. godine
KRAGUJEVAC

Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada


Gradska uprava za razvoj i investicije, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenje za zaštitu životne sredine, obaveštava vas da je na zahtev operatera – „MILOŠ VASIĆ PR, Ponovna upotreba razvrstanih materijala MV EKO METAL" Kragujevac, Skladišni centar 9, na lokaciji katastarske parcele 1510 KO Kragujevac 1, na teritoriji grada Kragujevca, izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXIV-02-501-17/22 od 20.septembra 2022. godine, kojim se operateru - „MILOŠ VASIĆ PR, Ponovna upotreba razvrstanih materijala MV EKO METAL" Kragujevac, Skladišni centar 9, o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine, ulica Nikole Pašića broj 6, kancelarija broj 10, u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr.zakon).

Službeno lice
Ivana Antonijević