Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na zahtev operatera „Privredno društvo Šumadija sirovine“ doo Kragujevac

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Broj: XXIV-02-501-264/22
Datum 24. oktobar 2022. godine
KRAGUJEVAC

Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada


Gradska uprava za razvoj i investicije, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenje za zaštitu životne sredine, obaveštava vas da je na zahtev operatera „Privredno društvo Šumadija sirovine“ doo Kragujevac, ulica Industrijska broj 4, na lokaciji katastarskih parcela broj 1530/5 i 1534 KO Kragujevac 1, na teritoriji grada Kragujevca, izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXIV-02-501-264/22 od 20.oktobra 2022. godine, kojim se operateru - „Privredno društvo Šumadija sirovine“ doo Kragujevac, ulica Industrijska broj 4, o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine, ulica Nikole Pašića broj 6, kancelarija broj 10, u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr.zakon).

Službeno lice
Ivana Antonijević