Postupci javnih nabavki - 2022. godina

 

30.12.2022.godina

JN 0033/22- Nabavka potrošnog materijala po partijama

Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse i zajedničke poslove

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/132609

 

30.12.2022. godina

JN 0060/22 Izvođenje radova u cilju unapređenja energetske efikasnosti OŠ "Dragiša Luković Španac " u Kragujevcu

Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/131959
 

29.12.2022.godina

JN 0011/22 Nabavka ogreva za izbegla i interno raseljena lica

Naručilac: Gradska uprava za društvene delatnosti

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/132098

 

21.12.2022.godina

JN 0070/22 Nabavka materijala i ugradnje ograde na mostu u MZ Dulene- rezervisana javna nabavka - ponovljen postupak

Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/130113

 

13.12.2022.godina

JN 0035/22 Kancelarijski materijal po partijama   

Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse i zajedničke poslove

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/128424

 

05.12. 2022.
JN 0068/22 Izrada Projekta geodetskog obeležavanja regulacione linije duž parcele KP 10284 KO KG 4
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/126590  

 


2.12. 2022.
JN 0068/22 Izrada Projekta geodetskog obeležavanja regulacione linije duž parcele KP 10284 KO KG 4
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/126590  

 

2.12. 2022.
JN 0067/22- Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje prilaza pešačkim prelazima kao i postavljanje svetlosne saobraćajne signalizacije na pešačkim prelazima u ulici Kraljevačkog bataljona, na državnom putu IB-24, na približnim stacionažama km 33+365, km 33+885 i km 34+265 u naseljenom mestu Kragujevac
Naručilac:Gradska uprava za za razvoj i investicije

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/126136  

 

2.12. 2022.
JN 0028/22- Rekonstrukcija obdaništa ”Ciciban”
Naručilac: Gradska uprava za za razvoj i investicije

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/125948  

 

1.12. 2022.
JN 0069/22 – Investiciono održavanje objekta u ul. Velimira Stevanovića
Naručilac: Gradska uprava za za razvoj i investicije
Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/125944  

 

1.12. 2022.
JN 0070/22-Nabavka materijala i ugradnja ograde na mostu u MZ Dulene
Naručilac: Gradska uprava za za razvoj i investicije
Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/126062  

 

1.12. 2022.
JN 0071/21-Izrada i ugradnja ograde oko fudbalskog stadiona u MZ Rogojevac
Naručilac: Gradska uprava za za razvoj i investicije

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/125970

 

29.11. 2022.
JN 0066/22 Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta za Pivarski park
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/125557  

 

23.11. 2022.
JN 0024/22 Usluga iz oblasti zaštite od požara
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možet preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/124304  

 

23.11. 2022.
JN 0034/22 Izvođenje radova na drenažnom sistemu sportskog terena u Desimirovcu
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/124385  

 

22.11. 2022.
JN 0008/22 Lični pratilac deteta
Naručilac: Gradska uprava za društvene delatnosti

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/124112  

 

21.11. 2022.
JN 0025/22 Usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu- Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/123911   

 

15.11. 2022.
JN 0028/22- Usluge tekućeg održavanja poslovnih prostorija gradskih uprava
Naručilac:Gradska uprava za ljudske resurse i zajedničke poslove

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/122566 

 

27.10. 2022.
JN 0064/22 Usluge bezbednosti i zaštite na radu na izvođenju radova na izgradnji saobraćajnice – veza ulice Slobode i ulice Licej, izvođenju radova na zameni elektro-instalacija i rekonstrukciji IT mreže u zgradi Uprave grada , rekonstrukciji obdaništa „ Ciciban“ i izvođenju radova na izgradnji sportskog terena u Desimirovcu
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/119399  

 

26.10. 2022.
JN 0062/22 Tehnička kontrola projekta za izgradnju I faze ulice Miloja Radosavljevića
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu  dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/119135  

 

26.10. 2022.
JN 0063/22 Izrada Projekta geodetskog obeležavanja regulacione linije za ulicu Marije Bursać
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/119121  

 

24.10. 2022.
JN 0050/22- Tehnička kontrola projekta „Saobraćajni priključak južnog kraka saobraćajnice u Sobovici“
Naručilac: Gradska uprava za za razvoj i investicije

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/118435 

 

21.10. 2022.
JN 0022/22 Izvođenje radova na zameni elektro instalacija i rekonstrukcija IT mreže u zgradi Uprave grada
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/118298  

 

18.10. 2022.
JN 0010/22 Nabavka građevinskog materijala za interno raseljena lica
Naručilac: Gradska uprava za društvene delatnosti

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/117495  

 

17.10. 2022.
JN 0059/22 Usluga izrade projekta geodetskog obeležavanja regulacione linije duž parcele KP 9118 KO KG 3
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i nvesticije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/117216  

 

17.10. 2022.
JN 0058/22 Usluga izrade projekta parcelacije/preparcelacije za KP 895/12 KO KG 3 i Projekta geodetskog obeležavanja za KP 895/12 KO KG 3
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/117233  

 

17.10. 2022.
JN 0060/22 Izvođenje radova u cilju unapređenja energetske efikasnosti O.Š. „Dragiša Luković Španac“ u Kragujevcu
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/117367  

 

30.09. 2022.
JN 0023/22 Usluga interneta- Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možeti preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/114332  

 

29.09. 2022.
JN 0032/22 Rekonstrukcija dimnjaka „Arsenal“- ponovljen postupak
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/114073  

 

28.09. 2022.
JN 0057/22 Sanacija i adaptacija mokrih čvorova u prizemlju i na prvom spratu OŠ „Đura Jakšić“
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možeti preuzeti konkursnu domumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/113816  

 

23.09. 2022.
JN 0021/22 Usluga osiguranja imovine – Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/113013  

 

14.09. 2022.
JN 0003/22 Usluga održavanja dečijih igrališta i ostalog mobilijara -rezervisana javna nabavka
Naručilac:Gradska uprava za komunalne poslove

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/110698  

 

12.09. 2022.
JN 0032/22 Rekonstrukcija dimnjaka “Arsenal”
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/110687  

 

8.09. 2022.
JN 0023/22 Uređenje kompleksa Vojne bolnice –izgradnja ograde, prijavnice i interne saobraćajnice sa parking mestima
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/109956  

 

8.09. 2022.
JN 0056/22 Izgradnja I faze saobraćajnice u kompleksu „Zmaj Jovina“ u Kragujevcu
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/109964  

 

5.09. 2022.
JN 0052/22 Istražno bušenje i izgradnja bunara u naselju Šljivovac
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/109201  

 

29.08. 2022.
JN 0026/22- Opremanje E – učionice – nabavka kancelarijske opreme
Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse i zajedničke poslove

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/108337 

 

22.08. 2022.
JN 0054/22- Izrada projekta geodetskog obeležavanja regulacione linije duž parcele KP 9464/1 KO KG 4
Naručilac: Gradska uprava za za razvoj i investicije

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/107088   

 

19.08. 2022.
JN 0020/22 Usluge izrade strateških dokumenata-program zaštite životne sredine grada Kragujevca 2023-2033 godine
Naručilac: Gradska uprava za za razvoj i investicije

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/106922 

 

18.08. 2022.
JN 0049/22- Izgradnja i rekonstrukcija igrališta u naselju „Dobrača“ i u naselju „21.oktobar“
Naručilac: Gradska uprava za za razvoj i investicije

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/106615 


15.08. 2022.
JN 0051/22 Usluga stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Trga Vojvode Radomira Putnika u Kragujevcu
Naručilac: Gradska uprava za za razvoj i investicije

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/105955 

 

8.08. 2022.
JN 0001/22 Nabavka kompleta udžbenika po partijama
Naručilac: Gradska uprava za društvene delatnosti

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/104798  

 


8.08. 2022.
JN 0026/22 Opremanje E- učionice po partijama
Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse i zajedničke poslove

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/104794  

 

25.07. 2022.
JN 0047/22 Nabavka materijala i ugradnja žičane ograde zbog razgraničenja dveju parcela kp.br. 4744/4 i kp.br. 4744/7, obe KO Kragujevac 1
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/102622  

 


20.07. 2022.
JN 0013/22 Energenti za grejanje po partijama – Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/99960  

 

8.07. 2022.
JN 0014/22-Usluge mobilne telefonije
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/97710  

 

30.06. 2022. 
JN 0016/22 Usluga obezbeđenja (fizičko – tehničkog obezbeđenja) -Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/96557  

 

28.06. 2022.
JN 0002/22 Usluga štampanja «Službenog lista grada Kragujevca» rezervisana javna nabavka
Naručilac: Skupština grada

Link na kome možete možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/96041  

 

27.06. 2022.
JN 0009/22 Međunarodni urbanistički konkurs za PKIC za objekat Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu
Naručilac; Gradska uprava za razvoj i investice

Link na kome možete preuzmeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/95837  

 

22.06. 2022.
JN 0046/22 Usluge bezbednosti i zaštite na radu po partijama
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/95011  

 

16.06. 2022.
JN 0015/22 Usluga održavanja higijene -Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/93896  

 

10.06. 2022.
JN 0042/22 Izvođenje radova na rekonstrukciji puta Resnik-Rača
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/92550  

 

3.06. 2022.
JN 0045/22-Rekonstrukcija Trga Vojvode Radomira Putnika i dela pešačke zone sa potrebnom infrastrukturom
Naručilac: Gradska uprava za za razvoj i investicije

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/91134  

 

1.06. 2022.
JN 0006/22-Gume za putnička vozila i vršenje vulkanizerskih usluga
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/90595  

 

1.06. 2022.
JN 0008/22-Nabavka radne i zaštitne odeće i obuće-po partijama
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/90614  

 

1.06. 2022.
JN 0020/22-Usluga osiguranja vozila
Naručilac:Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke
Link na kome možete pruzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/90690  

 

27.05. 2022.
JN 0006/22 Nabavka i implementacija softvera za SON
Naručilac: U ime i za račun „eKG info Data“ d.o.o. Kragujevac postupak sprovodi Gradska uprava za finansije i javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/89589  

 

25.05. 2022.
JN 0005/22 Održavanje i regulacija vodotokova drugog reda
Naručilac: Gradska uprava za poslove organa Grada

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/89080  

 

18.05. 2022.
JN 0017/22 Usluge tekućeg održavanja poslovnih prostorija gradskih uprava grada Kragujevca -Usluga održavanja i popravke grejnih instalacija
Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse i zajedničke poslove

Link ne kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/87734  

 

18.05. 2022.
JN 0004/22 Knjige za odlične i nagrađene učenike osnovnih i srednjih škola -Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/87825  

 

16.05. 2022.
JN 0017/22 Usluge izrade Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2023-2025 godine
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/87121  

 

12.05. 2022.
JN 0001/22 Nabavka protivgradnih raketa
Naručilac: Gradska uprava za poslove organa Grada

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/86475  

 

10.05. 2022.
JN 0024/22 Uređenje jezera u Šumaricama- rezervisana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/86014  

 

29.04. 2022.
JN 0044/22 Uređenje otvorenih bazena- rezervisana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/84686  

 

26.04. 2022.
JN 0026/22 Usluge fiksne telefonije- Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/83869  


21.04. 2022.
JN 0019/22 Izrada projektno tehničke dokumentacije -ekspertiza i projekta sanacije za izgrađen potporni zid u ulici Ljube Tadića
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/83496  

 

20.04. 2022.
JN 0003/22 Usluge deratizacije i dezinsekcije – po partijama
Naručilac: Gradska uprava za društvene delatnosti

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/83143  

 

20.04. 2022.
JN 0009/22 Nabavka građevinskog materijala za izbegla lica
Naručilac: Gradska uprava za društvene delatnosti

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/83102  

 

 

15.04. 2022.
JN 26/22 Ugostiteljske usluge po partijama
Naručilac: Gradska uprava za poslove organa Grada

 


12.04. 2022.
JN 0004/22 Nabavka potrošnog materijala po partijama
Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse i zajedničke poslove

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/81286  

 

8.04. 2022.
JN broj 0017/22 – Usluge tekućeg održavanja poslovnih prostorija gradskih uprava grada Kragujevac-po partijama
Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse i zajedničke poslove

LINK na kome se može preuzeti  konkursna dokumentacija: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/79579 

 

5.04. 2022.
JN broj 0004/22 – Pružanje usluge dnevnog boravka za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju
Naručilac : Gradska uprava zs društvene delatnosti

Link na kom možete preuzeti konkursnu dokumentaciju je : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76984  

 

4.04. 2022.
JN 0017/22 Usluga omladinskih zadruga – Centralizovana javna nabavka
Naručilac. Gradska uprava za finanasije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:  https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/78296  

 

4.04. 2022.
JN 0006/22 Usluga nadogradnje i održavanja softvera „e-KG građanin“
Naručilac: Gradska uprava za poslove organa Grada

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/78148  

 

1.04. 2022.
JN 0022/22 Usluga tehničkog pregleda vozila – Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/77977  

 

31.03. 2022.
JN 0019/22 Usluga servisiranja štampača i reciklaža tonera-Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/77700  

 

30.03. 2022.
JN 0018/22 Usluge popravke i servisiranje vozila po partijama
Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse i zajedničke poslove

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/77396  

 

29.03. 2022.
JN 0005/22 Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/77087  

 

25.03. 2022.
JN 0006/22 Pružanje usluge prihvatilišta za odrasle i starije osobe
Naručilac: Gradska uprava za društvene delatnosti

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76429  

 

25.03. 2022.
JN 0003/22 Usluge deratizacije i dezinsekcije – po partijama
Naručilac: Gradska uprava za društvene delatnosti

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76489  

 


25.03. 2022.
JN 0007/22 Personalna asistencija
Naručilac: Gradska uprava za društvene delatnosti

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76465  

 


25.03. 2022.
JN 0041/22 Usluga legalizacije objekta OŠ „Jovan Popović“ – područno odeljenje u Drači
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76495  

 

24.03. 2022. 
JN 0004/22 Usluga objavljivanja oglasa po partijama
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76192  

 


22.03. 2022.
JN 0003/22 Gorivo – Centralizovana javna nabavka
Naručilac : Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/75664 

 

18.03. 2022.
Broj JN 0003/22 – Usluga objavljivanja oglasa u dnevnim novinama
Link na kom možete preuzeti konkursnu dokumentaciju je : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/75062  

 

 

18.03. 2022.
JN broj 0002/22 – Nabavka građevinskog materijala
Link na kom možete preuzeti konkursnu dokumentaciju je : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/75092  


17.03. 2022.
JN 0018/22 Usluga servisiranja računara -Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/74796  

 

15.03. 2022.
JN 0001/22 Usluga štampanja i kovertiranja rešenja
Naručilac: Gradska poreska uprava

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/74180 

 

14.03. 2022.
JN 0007/22 Novi toneri – centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/73691  

 

14.03. 2022.
JN 0039/22 Adaptacija dečijih igrališta- ponovljen postupak- rezervisana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/73803  

 

11.03. 2022. 
JN 0009/22 Sredstva za higijenu – Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/73474  

 

4.03. 2022.
JN 0002/22 Kancelarijski materijal po partijama – Centralizovana javne nabavke
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/72000  

 

4.03. 2022.
JN 0001/22 Električna energija po partijama – Centralizovana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/72061  

 

23.02. 2022.
JN 0039/22 Adaptacija dečijih igrališta- rezervisana javna nabavka
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/70037  

 

 

23.02. 2022. 
JN 0009/22 Nabavka robe za restoran po partijama
Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse i zajedničke poslove

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/70017  

 

14.02. 2022.
JN 0016/22 Usluge kopriranja dokumenata, narezivanje ključeva, spiralno koričenje, izrada pečata i dr.
Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse i zajedničke poslove

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/68918  

 

3.02. 2022.
JN 0002/22 Nabavka adresnih tabli i tablica kućnih brojeva
Naručilac: Gradska uprava za komunalne poslove

Link na kome možete preuzetik konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/67332  

 

1.02. 2022.
JN 0009/22 Međunarodni urbanistički konkurs za PKIC za objekat Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/66957  

 

28.01. 2022.
JN 0001/22 Usluga štampanja «Službenog lista grada Kragujevca»
Naručilac: Skupština grada

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/66583  

 

 

21.01. 2022. 
JN 0013/22 Izrada projektno-tehničke dokumentacije – PZI za rekonstrukciju Trga Radomira Putnika
Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/65950