Javni oglas za izlaganje na uvid dela jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Kragujevca

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC
Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima
Broj: 013-20-1/2020-XXV
Dana: 11. maj 2020. godine
Kragujevac

Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima grada Kragujevca, na osnovu čl. 14, čl. 15. i člana 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (“Službeni glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (“Službeni glasnik RS”, br. 15/2012, 88/2018) i Odluke Predsednika RS o raspisivanju izbora za narodne poslanike (“Službeni glasnik RS”, br. 19/2020 i 68/20), i Odluke predsednika Narodne skupštine Republike Srbije o raspisivanje izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština od 04.

 

JAVNI OGLAS

 

Povodom donetih Rešenja o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine RS (br: 013-163/20, od 11. maja 2020. godine) i izbora za odbornike skupštine grada i Kragujevca, čije je održavanje određeno za 21. jun 2020. godine, Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima grada Kragujevca, IZLAŽE NA UVID deo jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Kragujevca i poziva građane sa prebivalištem odnosno boravištem na teritoriji Grada Kragujevca da mogu izvršiti: uvid u birački spisak i podnesu zahtev za upis, brisanje iz biračkog spiska, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku.

Uvid u birački spisak i podnošenje zahteva za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u biračkom spisku može se vršiti svakog radnog dana od 730 – 1530 sati, sve do 05. juna 2020. godine do 2400 sata kada će birački spisak biti zaključen.

Građani Republike Srbije mogu da provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i putem internet portala Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet adresi https://upit.birackispisak.gov.rs/ unošenjem podatka o JMBG-u birača.

Birača koji nije upisan u birački spisak, upisuje do njegovog zaključenja gradska uprava, a od njegovog zaključenja pa sve do 72 časa pre dana izbora (17. juna do 24 časa.) upisuje na osnovu rešenja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Svaki građanin može organu nadležnom za vođenje ili ažuriranje biračkog spiska podneti zahtev za upis, brisanje, ispravku ili dopunu biračkog spiska ako on, ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili je upisan, a nema biračko pravo, ili nema biračko pravo na području opštine u kojoj je upisan u birački spisak, ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Ime i prezime birača koji je pripadnik nacionalne manjine može se upisati i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine. Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u biračkom spisku podnosi se Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove, Kragujevac (zgrada organa Grada Kragujevca – treći sprat, kancelarija br. 311).

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Obaveštavaju se građani, da Gradskoj upravi za društvene delatnosti i poslove sa građanima, mogu najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska (30. maj), podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u zemlji, ili inostranstvu.

Radi uvida u birački spisak i podnošenja zahteva za promene u biračkom spisku sa sobom obavezno poneti ličnu kartu, a po potrebi i druge dokaze.

 

Po-NAČELNIK-a
Goran Aleksić