Spisak odobrenih projekata u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite tokom 2017.godine