Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za kupovinu ogrevnog drveta izbeglih i interno raseljenih lica (10. decembar 2022.)

Prijavni obrazac ogrev.docx
Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za kupovinu ogrevnog drveta za najugroženije porodice izbeglih i interno raseljenih lica.pdf
Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za kupovinu ogrevnog drveta za najugroženije porodice izbeglih i interno raseljenih lica potrebna dokumentacija.pdf