Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu LAP za Socijalnu inkluziju Roma i Romkinja za period 2022-2025. godine (5. decembar 2022.)