Treći javni poziv za priznavanje prava na naknadu troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi u radnoj 2022-23. godini (18. novembar 2022.)

Sadržaj:
Zaključak o dodatnom bodovanju i rangiranju dece za koju je podneta dopuna dokumentacije.pdf
ZAHTEV za priznavanje prava na naknadu troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi u radnoj 2022-23. godini.doc
Treći javni poziv za priznavanje prava na naknadu troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi u radnoj 2022-23. godini.pdf
Lista čekanja za prijem u predškolske ustanove na teritoriji grada Kragujevca za radnu 2022-23. godin.pdf