SPISAK predškolskih ustanova čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u koje se mogu upisati deca čiji roditelji ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi za radnu 2022-23. godinu (1. novembar 2022.)