JAVNI POZIV Udruženjima građana da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u Radnoj grupi za izradu LAP Kragujevca (29. oktobar 2022.)