Odluka o uslovima na uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost (18. avgust 2022.)