JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA NAMENjENIH STVARANjU I POBOLjŠAVANjU USLOVA STANOVANjA PORODICA INTERNO RASELjENIH LICA KROZ KUPOVINU JEDNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM U OKVIRU HUMANITARNE AKCIJE DOPLATNA POŠTANSKA MARKA “KROV 2022“ 22.02.2023

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA NAMENjENIH STVARANjU I POBOLjŠAVANjU USLOVA STANOVANjA PORODICA INTERNO RASELjENIH LICA KROZ KUPOVINU JEDNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM U OKVIRU HUMANITARNE AKCIJE DOPLATNA POŠTANSKA MARKA “KROV 2022“ 22.02.2023