JAVNI POZIV za angažovanje lica van radnog odnosa po osnovu ugovora o delu za realizaciju Projekta „Karijerna akcija za nove poslove u Kragujevcu“ 7.03.2023