Jedinstveni javni konkurs za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac za radnu 2023/24. godinu 10.03.2023

Jedinstveni javni konkurs za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac za radnu 2023/24. godinu.pdf

Izjava saglasnosti za PIO fond.doc

Izjava za saglasnost za pribavljanje izvoda iz MKR-1.doc

Pristanak roditelja za objavu podataka 2023-1.doc

Saglasnost roditelja za obradu podataka 2023-1.doc

Zahtev za prijem u celodnevni boravak 2023-2.doc