"MM-Transport 034 Kragujevac"-Obaveštenje o podnetom zahtevu za izmenu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada 22.03.2023.

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE

Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj,

privredu,poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Odeljenje za  zaštitu životnu sredine

Broj: XXIV-02-501-80/23

Datum: 22. mart 2023. godine

K R A G U J E V A C

 

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br.  36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018-dr. zakon), Odeljenje za  zaštitu životne sredine

 

 

O B A V E Š T A V A

 

Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je operater "Milan Marković PR Autoprevoznička radnja MM-Transport 034 Kragujevac" (ulica Partizanskih kurira 26), Kragujevac, dostavio zahtev za izmenu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 1507 KO Kragujevac 1 (ulica Skladišni centar broj 3), na teritoriji grada Kragujevca.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

Uvid u podatke i raspoloživu dokumentaciju operatera može se izvršiti u Gradskoj upravi za razvoj i investicije grada Kragujevca, Sekretarijatu za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenju za zaštitu životne sredine, ul. Nikole Pašića broj 6, kancelarija broj 10, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30  do 15,30  sati.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kragujevca i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs dana 22. marta 2023. godine.