Javni poziv za lica za učešće u merama za osposobljavanje i učenje radi sticanja potrebnih znanja i veština u okviru projekta ,,Karijerna akcija za nove poslove u Kragujevcu", dopuna

Javni poziv korisnici za objavljivanje izmena.pdf

Prijava na Javni poziv za korisnike izmena.doc

Saglasnost za prikupljanje podataka.doc