JAVNI POZIV ZA LICA ZA UČEŠĆE U MERAMA ZA OSPOSOBLjAVANjE I UČENjE RADI STICANjA POTREBNIH ZNANjA I VEŠTINA U OKVIRU PROJEKTA „KARIJERNA AKCIJA ZA NOVE POSLOVE U KRAGUJEVCU“ 23.03.2023

JAVNI POZIV ZA LICA ZA UČEŠĆE U MERAMA ZA OSPOSOBLjAVANjE I UČENjE RADI STICANjA POTREBNIH ZNANjA I VEŠTINA U OKVIRU PROJEKTA KARIJERNA AKCIJA ZA NOVE POSLOVE U KRAGUJEVCU 23.03.2023.pdf

Prijava na Javni poziv za korisnike.doc

Saglasnost za prikupljanje podataka.doc