Obaveštenje "Transmetal plus" doo 27.03.2023

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životnu sredine
Broj: XXIV-02-501-54/23
Datum: 27. mart 2023. godine
KRAGUJEVAC


OBAVEŠTAVA

Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je operater "Transmetal plus" doo (Kovinski put 45B, Smederevo), dostavio zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog otpada na kp. broj 1/6 KO Kragujevac 2, na teritoriji grada Kragujevca.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva u roku od 8 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

Uvid u podatke i raspoloživu dokumentaciju operatera može se izvršiti u Gradskoj upravi za razvoj i investicije grada Kragujevca, Sekretarijatu za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenju za zaštitu životne sredine, ul. Nikole Pašića broj 6, kancelarija broj 10, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.
Obaveštenje objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kragujevca i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs dana 27. marta 2023 godine.


SLUŽBENO LICE:
Ivana Antonijević