JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE ZA UČEŠĆE U MERAMA ZA OSPOSOBLjAVANjE I UČENjE RADI STICANjA POTREBNIH ZNANjA I VEŠTINA U OKVIRU PROJEKTA KARIJERNA AKCIJA ZA NOVE POSLOVE U KRAGUJEVCU DRUGI KRUG 21.03.2023

JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE ZA UČEŠĆE U MERAMA ZA OSPOSOBLjAVANjE I UČENjE RADI STICANjA POTREBNIH ZNANjA I VEŠTINA U OKVIRU PROJEKTA KARIJERNA AKCIJA ZA NOVE POSLOVE U KRAGUJEVCU DRUGI KRUG 21.03.2023.pdf

Prijava za poslodavce.doc