Akti Gradskog veća grada Kragujevca - saziv 2016.- 2020. godina

Objavljeni akti od novembra 2018. godine.