Obaveštenje o izdavanju rešenja o izmeni inegralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada "MM-transport 034 Kragujevac" 12.04.2023.

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE

Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj,

privredu,poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Odeljenje za  zaštitu životnu sredine

Broj: XXIV-02-501-80/23

Datum: 12. april 2023. godine

K R A G U J E V A C

 

OBAVEŠTENjE O IZDAVANjU REŠENjA O IZMENI INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG  OTPADA

Gradska uprava za razvoj i investicije, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine obaveštava vas da je na zahtev operatera - "Milan Marković PR Autoprevoznička radnja MM-Transport 034 Kragujevac" (ulica Partizanskih kurira 26), Kragujevac, na lokaciji postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada – na katastarskoj parceli broj 1507 KO Kragujevac 1 (ulica Skladišni centar broj 3), izdato rešenje o izmeni integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na teritoriji grada Kragujevca.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXIV-02-501-80/23 od 10. aprila 2023. godine, kojim se operateru - "Milan Marković PR Autoprevoznička radnja MM-Transport 034 Kragujevac" (ulica Partizanskih kurira 26), Kragujevac, izdaje rešenje o izmeni dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 1507 KO Kragujevac 1 (ulica Skladišni centar broj 3), na teritoriji grada Kragujevca, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za  zaštitu životne sredine, kancelarija broj 10, Ulica Nikole Pašića broj 6, u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr.zakon).