JAVNI POZIV ZA IZBOR NEZAVISNIH STRUČNjAKA ZA RAD U TEHNIČKIM KOMISIJAMA ZA OCENU STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I TEHNIČKIM KOMISIJAMA ZA OCENU USLOVA UTVRĐENIH U NACRTU INTEGRISANE DOZVOLE 21.04.2023