Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operatera "METAL-PROMET", Jovanovac Kragujevac 4. maj 2023. godine

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE

Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,

poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Odeljenje za  zaštitu životnu sredine

Broj: XXIV-02-501-126/23

Datum: 4. maj 2023. godine

K R A G U J E V A C

 

   O B A V E Š T A V A

 

Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je operater "METAL-PROMET", Jovanovac Kragujevac, dostavio zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na kp. br. 1857/5 i 1857/8 KO Jovanovac, na teritoriji grada Kragujevca.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

Uvid u podatke i raspoloživu dokumentaciju operatera može se izvršiti u Gradskoj upravi za razvoj i investicije grada Kragujevca, Sekretarijatu za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenju za zaštitu životne sredine, ul. Nikole Pašića broj 6, kancelarija broj 10, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30  do 15,30  sati.

Obaveštenje objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kragujevca i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs dana 4. maja 2023. godine.