Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse, opšte i zajediničke poslove

JN 0036/23  Nabavka novih tonera  29.12.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/203269

 

 

JN 0037/23  Usluge kopiranja dokumenata, narezivanje ključeva, spiralno koričenje,izrada pečata i drugo 26.12.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/202228

 

 

JN 0034/23 Nabavka kancelarijskog materijala 01.12.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/194870

 

 

JN 0035/23 Nabavka goriva 29.11.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/196069

 

 

JN 0031/23 Staklarski materijal  16.11.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/192898

 

 

JN 0033/23 Nabavka kancelarijskog nameštaja  25.10.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/188284

 

 

JN 0032/23 Kancelarijski materijal  12.10.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/185452

 

 

JN 0009/23 Nabavka mobilnih telefona 22.08.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/175752

 

 

JN 0026/23 Potrošni materijal 16.08.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/174046

 

 

JN 0025/23 Nabavka klima uređaja 15.08.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/174702

 

 

JN 0029/23 Nabavka vode 09.08.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/173487

 

 

JN 0018/23 Usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 04.08.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/173130

 

 

JN 0027/23 Tekuće održavanje prostorija 03.08.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/171239

 

 

JN 0012/23 Usluga održavanja higijene 26.07.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/171083

 

 

JN 0023/23 Usluge tekućeg održavanja poslovnih prostorija gradskih uprava grada Kragujevca 24.06.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/165275

 

 

JN 0024/23 Nabavka tepiha 30.05.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/159622

 

 

JN 0022/23 Popravka i servisiranje vozila 30.05.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/159783

 

 

JN 0015/23 Usluge omladinskih zadruga 09.05.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/149012

 

 

JN 0003/23 Kancelarijski materijal 18.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/145272

 

 

JN 0006/23 Nabavka tepiha 11.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/143614

 

 

JN 0004/23 Nabavka robe za restoran 03.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/141621

 

 

JN 0016/23 Usluge kopriranja dokumenata, narezivanje ključeva, spiralno koričenje, izrada pečata i dr 02.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/141293

 

 

JN 0023/23 Usluge tekućeg održavanja poslovnih prostorija gradskih uprava grada Kragujevca – po partijama 23.02.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/139953