Naručilac: Skupština Grada

 

JN 000123 Usluga štampanja «Službenog lista grada Kragujevca» rezervisana javna nabavka 10.02.2023.godina

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137721