Naručilac: Gradska poreska uprava

 

JN 0002/23 Usluga omladinskih zadruga 7.04.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/149579

 

 

JN 0001/23 Usluga štampanja i kovertiranja rešenja (hibridna pošta) 10.02.2023.godina

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137705