Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

CJN 0010/23 - Usluga osiguranja imovine 13.10.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/185789

 

 

CJN 0012/23 - Usluga interneta  06.10.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/184096

 

 

CJN 0004/23 - Gume za putnička vozila i vršenje vulkanizerskih usluga 01.06.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/160293

 

 

CJN 0001/23 - Knjige za odlične i nagrađene učenike osnovnih i srednjih škola 16.05.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/156680

 

 

CJN 0009/23 - Usluga osiguranja vozila 22.04.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/152457

 

 

CJN 0011/23 Usluga tehničkog pregleda vozila 7.04.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/149692

 

 

CJN 0005/23 Novi toneri 25.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/147005

 

 

CJN 0007/23 Usluga servisiranja računara 22.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/145944

 

 

CJN 0008/23 Usluga servisiranja štampača i reciklaža tonera 04.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/141942