Naručilac: Gradska uprava za komunalne poslove

JN 0002/23 Stručne usluge za saobraćajnu signalizaciju 12.12.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/199119

 

 

JN 0006/23 JPP za obavljanje komunalne delatnosti javnog prevoza na teritoriji grada Kragujevca 25.07.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/169226

 

 

JN 0005/23 JPP za uslugu povećanja energetske efikasnosti u javnim objektima i rekonstrukciju sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Kragujevca 25.07.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/170751

 

 

JN 0004/23 JN Usluge oglašavanja 14.04.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/150989

 

 

JN 0001/23 Usluga održavanja dečjih igrališta i mobilijara 04.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/142124