Naručilac: Gradska uprava za društvene delatnosti

JN 0009/23  Ogrev za izbegla i interno raseljena lica  01.11.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/189736

 

JN 0007/23  Lični pratilac deteta 27.10.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/188751

 

 

JN 0001/23 Kompleti udžbenika - DATA STATUS 31.08.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/177663

 

 

JN 0001/23 Kompleti udžbenika 01.08.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/172132

 

 

JN 0005/23 Prihvatilište za odrasle i starije osobe 30.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/147677

 

 

JN 0006/23 Personalna asistencija 29.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/147486

 

 

JN 0004/23 Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju 29.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/147442

 

 

JN 0003/23 Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju 24.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/146627

 

 

JN 0001/23 Usluge deratizacije i dezinsekcije 07.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/142460