Naručilac: Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

 

JN 0002/23 Usluge objavljivanja oglasa u dnevnim novinama 25.03.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/146842