Naručilac: Gradska uprava poslove organa grada

JN broj 0007/23 - Oprema jedinice civilne zaštite 02.08.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/171983

 

 

JN broj 0006/23 - Održavanje i regulacija vodotokova drugog reda 06.05.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/154666

 

 

JN 0001/23 Nabavka protivgradnih raketa 21.04.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/152006

 

 

JN 0002/23 JN Usluge štampe 14.04.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/151310

 

Poziv za podnošenje ponuda za ugostiteljske usluge po partijama - nabavka na koju se zakon ne primenjuje (11.04.2023.godine)