OBAVEŠTENjE za lica koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture