DRUGI KRUG JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZAINTERESOVANIH STAMBENIH ZAJEDNICA ZA STICANjE STATUSA KANDIDATA ZA ENERGETSKU SANACIJU STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA PRIKLjUČENIH NA SISTEM DALjINSKOG GREJANjA 11.01.2024.