Javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine jedne stambene jedinice namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica 17.01.2024