Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse, opšte i zajediničke poslove

Naručilac: Gradska uprava za ljudske resurse, opšte i zajediničke poslove

JN 0005/24 Nabavka novih tonera  19.06.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/235423

 

 

JN 0021/24 Servisiranje štampača i reciklaža tonera  15.06.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/234804

 

 

JN 0008/24 Nabavka trakastih zavesa, platnenih roletni i slično 11.06.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/233955

 

 

JN 0022/24 Popravka i servisiranje vozila 08.06.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/233735

 

 

JN 0004/24 Roba za restoran 29.05.2024 (ponovljeni postupak)

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/231433

 

 

JN 0020/24 Usluge omladinskih zadruga  16.05.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/228708

 

 

JN 0020/24 Servisiranje računara  16.05.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/228742

 

 

JN 0006/24 Nabavka goriva  01.05.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/227129

 

 

JN 0004/24 Roba za restoran  30.04.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/226377

 

 

JN 0001/24 Rekonstrukcija lifta u zgradi Gradske uprave  27.02.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/211764