Naručilac: Gradska poreska uprava

Naručilac: Gradska poreska uprava

JN 0001/24 Usluga štampanja i kovertiranja poreskih rešenja (hibridna pošta) 17.04.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/223639

 

 

JN 0002/24 Usluga omladinskih zadruga 17.04.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/223638