Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

Naručilac: Gradska uprava za razvoj i investicije

JH 0023/24 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju karting staze u Kragujevcu  12.06.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/234098 

 

 

JH 0009/24 Tehnička kontrola projekata potrebnih za izgradnju objekata u kompleksu zelene pijace "Centar" u Kragujevcu  06.06.2024  (ponovljen postupak)
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/232992 

 

 

JH 0020/24 Izvođenje radova na sanaciji kosine zahvaćene klizištem kod groblja uz ulicu Dušana Đorđevića u Kragujevcu  05.06.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/232658

 

 

JH 0009/24 Tehnička kontrola projekata potrebnih za izgradnju objekata u kompleksu zelene pijace "Centar" u Kragujevcu  24.05.2024  (ponovljen postupak)
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/230327

 

 

JH 0008/24 Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova Matičnog objekta gradske tržnice i zgrade podzemnog trgovinskog objekta u kompleksu zelene pijace "Centar" u Kragujevcu 11.05.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/227829

 

 

JH 0009/24 Tehnička kontrola projekata potrebnih za izgradnju objekata u kompleksu zelene pijace "Centar" u Kragujevcu 11.05.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/228028

 

 

JH 0003/24 Izvođenje radova na sanaciji drumsko pešačkog mosta preko reke Lepenice na ulazu u FAS 10.05.2024 (ponovljen postupak)
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/227802

 

 

JH 0007/24 Usluge izrade geodetskih projekata/elaborata i projekata parcelacije/preparcelacije 08.05.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/227340

 

 

JH 0017/24 Izvođenje radova na sanaciji i parternom uređenju Stare skupštine u Kragujevcu 16.04.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/223270

 

 

JH 0011/24 Usluga izrade Softvera za uvezivanje i praćenje ciljeva definisanih ključnim strateškim dokumentima, srednjoročnim i godišnjim grada Kragujevca (planom razvoja, strategijama, akcionim planovima i sl.), sa planovima za rad gradskih uprava i nižih organizacionih jedinica i konačno radnim ciljevima svih službenika 16.04.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/223406

 

 

JH 0016/24 Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija dečijih igrališta 06.04.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/221470 

 

 

JH 0012/24 Usluga instalacije i integracije LoRaWAN mrežnog servera, IoT platforme i integracije funkcionalnog sistema i pokretanje mreže i platforme (test aplikacija) 26.03.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/218478

 

 

JH 0013/24 Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova za stavljanje u funkciju Matičnog objekta gradske tržnice i zgrade podzemnog trgovinskog objekta u kompleksu zelene pijace "Centar" u Kragujevcu 20.03.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/216959

 

 

JH 0004/24 Usluga vršenja stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izmeštanju dalekovoda u Sobovici i tehnička kontrola IDP-a 09.03.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/214497

 

 

JN 0001/24 Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji drumsko pešačkog mosta preko reke Lepenice na ulazu u FAS 21.02.2024  (ponovljen postupak)

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/210313

 

 

JN 0003/24 Izvođenje radova na sanaciji drumsko pešačkog mosta preko reke Lepenice na ulazu u FAS  21.02.2024 (ponovljen postupak)

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/210326

 

 

JN 0001/24 Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji drumsko pešačkog mosta preko reke Lepenice na ulazu u FAS 07.02.2024  (ponovljen postupak)

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/207712

 

 

JN 0001/24  Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji drumsko pešačkog mosta preko reke Lepenice na ulazu u FAS  24.01.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/205646

 

 

JN 0003/24 Izvođenje radova na sanaciji drumsko pešačkog mosta preko reke Lepenice na ulazu u FAS  23.01.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/205467