Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke

Naručilac: Gradska uprava za finansije i javne nabavke