Naručilac: Gradska uprava poslove organa grada

Naručilac: Gradska uprava poslove organa grada

 

JN 0004/24 Održavanje i regulacija vodotokova 2.reda 26.04.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/225779

 

 

JN 0001/24 Nabavka protivgradnih raketa 19.04.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/224203