Naručilac: Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju

Naručilac: Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju