Jedinstveni javni konkurs za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac za radnu 2024/25. godinu 8.03.2024