Odluka o izradi Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije ,,Centar-Stara varoš“ u Kragujevcu (Službeni list grada Kragujevca, broj 36/20)