Godišnji plan javnih konkursa grada Kragujevca za 2024. godinu