JAVNI UVID u nacrt Plana detaljne regulacije „Saobraćajnice u nastavku ulice Belodrimske do Severne obilaznice grada Kragujevca“ i nacrt Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Dela radne zone I industrijska zona Kragujevac i radne zone II Lepenica - Skladišni centar“ - Teretni terminal 04.04.2024

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 50. i člana 48. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13– odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23), oglašava

 

JAVNI UVID u

 

- nacrt Plana detaljne regulacije  „Saobraćajnice u nastavku ulice Belodrimske do Severne obilaznice grada Kragujevca“, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

 

- nacrt Izmene i dopune Plana detaljne regulacije  „Dela radne zone I  industrijska zona Kragujevac i radne zone II Lepenica - Skladišni centar“  - Teretni terminal,  sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu  


Javni uvid u nacrte planova, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu obaviće se u periodu od 4.4.2024. godine, zaključno sa 7.5.2024. godine, u zgradi organa Grada Kragujevca, V sprat. Nacrti planova biće objavljeni i na internet adresi Grada Kragujevca: kragujevac.ls.gov.rs.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložene  nacrte planova i Izveštaje o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu biće pružene potrebne informacije i stručna pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta u periodu od 14,00 do 15,00 sati. Potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima davaće i glavni urbanista grada Kragujevca, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034 335-251 ili 335-324.


U toku trajanja javnog uvida održaće se javna prezentacija:

 

- nacrta Plana detaljne regulacije „Saobraćajnice u nastavku ulice Belodrimske do Severne obilaznice grada Kragujevca“, u Mesnoj zajednici „Denino brdo“, ul. Ljube Vučkovića br. 37/2 dana 18.4.2024. godine (četvrtak) u vremenu od 14 do 15 časova;

 

-  nacrta Izmene i dopune Plana detaljne regulacije  „Dela radne zone I  industrijska zona Kragujevac i radne zone II Lepenica - Skladišni centar“  - Teretni terminal, u Javnom preduzeću  „Urbanizam“, ul. Kralja Petra I br. 19, dana 19.4.2024. godine (petak) u vremenu od 14 do 15 časova;


Primedbe na nacrt planskog dokumenta u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi organa Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za razvoj i investicije, ul. Nikole Pašića br. 6 , 34000 Kragujevac, zaključno sa 7.5.2024. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi organa Grada Kragujevca, Trg slobode 3,  (sala 105) 23.5.2024. godine (četvrtak) sa početkom u 10.30 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.