DEMOKRATSKA STRANKA – ŠUMADIJSKI BLOK 21

Ivan Dubljanin, šef Odborničke grupe

Boris Kovačević Šuma, zamenik šefa Odborničke grupe

Milan Biorac Sarma