JAVNI UVID u nacrt PDR ”Dela naselja Stara radnička kolonija – blok Plaza” u Kragujevcu - 24.03.2022.

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 50. i člana 48. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13– odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

 

 JAVNI UVID

u

nacrt Plana detaljne regulacije ”Dela naselja Stara radnička kolonija – blok Plaza” u Kragujevcu

 

Javni uvid nacrta plana obaviće se u periodu od 25.03.2022. godine, zaključno sa 25.04.2022. godine, u zgradi organa Grada Kragujevca, V sprat. Nacrt plana će biti objavljen i na internet adresi Grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan  biće pružene potrebne informacije i stručna pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta utorkom i četvrtkomn od 13,00 do 15,00 sati. Potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima davaće i Ivan Radulović, glavni urbanista grada Kragujevca,  radnim danima od 13-14 časova, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034 335-324.

U toku trajanja javnog uvida održaće se javna prezentacija izloženog nacrta u JP ”Urbanizam” Kragujevac,- ul. Kralja Petra br. 23,  dana 05.04.2022.  (utorak) od 14 do 15 časova.

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi organa Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za razvo ji investicije, (kancelarija 406), Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 25.04.2022. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi organa Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), dana 28.04.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 11.30 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

Nacrt plana detaljne regulacije ”Dela naselja Stara radnička kolonija – blok Plaza” u Kragujevcu možete preuzeti na: