U okviru projekta "Osnaživanje i kvalitetna inkluzija, kroz pomoć, informisanje i podršku samostalnom životu u lokalnoj zajednici" koji realizuje Centar za samostalni život OSI Kragujevac, partnerima na projektu Centru za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ i Centru za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac uručena je oprema. Tim povodom sa dr Milenom Stojanović, predsednicom Centra za samostalni život OSI, direktorke partnerskih institucija, Ana Miletić Vučković i Slavica Novaković, potpisale su ugovore o primopredaji.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru programa EUPRO Plus, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u Srbiji, a na teritoriji grada Kragujevca, partnerski ga realizujemo sa Centrom za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ Kragujevac i Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, kaže dr Milena Stojanović, predsednica  Centra za samostalni život OSI. Projekat je usmeren na povećanje kvaliteta i održivost usluga socijalne zaštite koje se pružaju osobama sa invaliditetom na lokalnom nivou, posebno u periodima povećanih potreba kao što su pandemije ili druge vanredne situacije, objašnjava dr Stojanović.

Obezbeđena oprema, didaktički materijal (igračke), autosedišta i inhalatori, namenjeni su korisnicima usluge “Predah hraniteljstvo”, koju kroz projekat pilotira Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac. Centar za pružanje usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ pružaće uslugu Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom i za potrebe pružanja te usluge u okviru projekta obezbeđeni su merači pritiska, nivoa šećera u krvi, beskontaktni termometri, UV germicidne lampe za dezinfekciju i sterilizaciju prostora u kome borave korisnici.

Ana Miletić Vučković, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje kaže da je Predah hraniteljstvo pilot projekat koji predstavlja oblik specijalizovanog hraniteljstva za relaksaciju i očuvanje biloških i hraniteljskih porodica dece i mladih sa smetnjama u razvoju i to kroz boravak u porodicama do najviše tri dana u toku meseca. Centar za porodično hraniteljstvo i usvojenje kao ustanova regionalnog tipa, podsetila je direktorka Miletić Vučković, obuhvata 540 dece na smeštaju u 350 hraniteljskih porodica a u okviru ovog projekta obuhvaćeno je 20 dece i mladih sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom koji će povremeno biti smešteni u 10 specijalizovanih hraniteljskih porodica kroz uslugu Predah smeštaja. Oprema koju smo dobili - didaktička sredstva, autosedišta i inhalatori biće uručene tim porodicama.

Na osnovu predloga svih udruženja lica sa invaliditetom na teritoriji grada Kragujevca, obišli smo lica koja su pokazala interesovanje za usluge te je sačinjena predlog lista korisnika usluge Nega i pomoć u kući. Sledeći korak je, objašnjava Marina Milošević, rukovodilac Službe za odrasle i starije u Centru Kneginja Ljubica, na projektu angažovana kao stručni radnik, angažovanje geronto domaćica na terenu. Dobijena sredstva za zaštitu na radu, zaštitne maske dezificijensi, rukavice, aparati za merenje šećera u krvi, merenje krvnog pritiska i sve ono što nam je neophodno i za zaštitu korisnika i zaposlenih, značajno će unaprediti usluge Pomoć i nega u kući za još 14 korisnika sa teritorije grada Kragujevca, rekla je ona, ističući da je trenutno na mesečnom nivou u Centru oko 110 korisnika.