Na teritoriji Grada, ekipe Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture, u četvrtak, 12. oktobra, obavljaju sledeće radove:

- asfaltiranje dela trotoara u ulici Dragoslava Srejovića (MZ Lepenica)

- priprema za asfaltiranje dela ulice Spasenije Cane Babović (MZ Bagremar)

- priprema za asfaltiranje ulica Vladimira Micića i Udarnih brigada (MZ Šumarice)

- sanacija oštećenih površina kamenim agregatom u ulici Porta (MZ Dragobraća)

- rad buldožera na atarskim putevima na teritoriji MZ Velike Pčelice

- nasipanje kamenim agregatom oštećenih površina na teritoriji MZ Erdeč

- iskop kanala i izrada propusta u Botunjskoj ulici (MZ Botunje)

- obeležavanje horizontalne signalizacije - parking-prostora u ulici Dragoslava Srejovića (MZ Lepenica)

- ugradnja zaštitnih stubića u ulici Dragoslava Srejovića (MZ Lepenica)

- popravka oštećene i ugradnja nedostajuće vertikalne saobraćajne signalizacije na teritoriji MZ Centar grada i MZ Šumarice

- ručno čišćenje i pročišćavanje pešačkih staza, trotoara i platoa, sakupljanje papira sa javnih površina, mašinsko čišćenje saobraćajnica, kao i noćno pranje ulica u skladu sa Programom održavanja javne higijene

- dnevno pranje saobraćajne petlje „Zvezda čvor“ (MZ Palilule)

- košenje zelenih površina duž uređenog dela vodotoka reke Lepenice (MZ Centar grada)

- košenje zelenih površina na prilazima Gradu u ulicama Lepenički bulevar (MZ Bubanj) i Bulevar kraljice Marije (MZ Palilule)

- orezivanje drveća na teritoriji MZ Centar grada i MZ Bubanj

- zamena svetiljki javnog osvetljenja koje nisu u funkciji na teritoriji MZ Aerodrom, MZ 21.oktobar, kao i otklanjanje kvarova na mreži javnog osvetljenja na teritoriji Grada