Manifestacijom „Romsko kulturno proleće“ u odeljenju Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ u Staroj radničkoj koloniji nastavljene su aktivnosti Projekta „Zavrti crveni točak romske kulture – program negovanja jezičke osobenosti romskog jezika kroz očuvanje, razvoj i prezentaciju kulturno-jezičkog nasleđa Roma“ koji Obrazovno kulturna zajednica Roma „Romanipen“ realizuje uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Grada Kragujevca. U okviru manifestacije otvorena je izložba slika „Poznati Romi sveta“, nakon čega je romolog prof. dr Dragoljub Acković održao panel diskusiju na temu „Kulturna baština Roma u Srbiji“

Ovo proleće za nas je specifično jer smo kao Grad podržali ideju Romanipena o Kulturnom proleću sa brojnim manifestacijama i istaknutim predstavnicima romske zajednice koji su dosegli vrhunac u obrazovanju i baštinjenju tradicije, rekla je u uvodnom obraćanju dr Gordana Damnjanović, pomoćnik gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava. Naglasivši da se nakon dve decenije rada tek sada uočavaju prvi pomaci, ona je ocenila da sve veći broj onih koji izlaze iz kruga siromaštva jeste vezan upravo za obrazovanje. To je put i način - promocija romske tradicije, kulture, jezika, ali i podsticanje mladih da nastave školovanje. Važno je prikazati primere najboljih među vama, onih koji su uspeli da postignu svoj maksimum, da se zna ko su poznati Romi u svetu i kod nas. Imate čime da se ponosite, poručila je Damnjanović i dodala da čitava javnost treba sa time da bude upoznata.

Damnjanović je još istakla da je kao predstavnik Grada Kragujevca bila učesnik nacionalnog dijaloga na temu prevencije maloletničkih brakova koji je danas održan u Palati Srbija, a na koji je naša lokalna samouprava pozvana kao primer dobre prakse jer pruža ruku i osluškuje sve organizacije civilnog društva, a odluke pri izradi strateških dokumenata i lokalnih akcionih planova i politika kreira zajednički sa romskom zajednicom i brojnim institucijama.

Za nas je bitno da sa ovako značajnom i velikom izložbom slika i zbirkom gramatika i rečnika romskog jezika, kao i bogatom zbirkom starih fotografija, otvorimo priču i afirmišemo romski kulturni identitet, pre svega u našoj, ali i široj lokalnoj zajednici u kojoj živimo, rekao je Božidar Nikolić, izvršni direktor Obrazovno kulturne zajednice Roma „Romanipen“. On je najavio da sa Kućom romske kulture koja je njihov glavni partner, kao i prof. Ackovićem, imaju dogovor da tokom godine organizuju i niz drugih kulturnih događaja kojima bi animirali mlade pripadnike romske zajednice. Želja nam je da mesta kao što su biblioteka i druge kulturne institucije budu poprište afirmacije romske kulture kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, naglasio je Nikolić.

Izrazivši nadu da će manifestacija „Romsko kulturno proleće“ biti nastavljena još mnogo godina, prof. dr Dragoljub Acković je istakao da svaki od brojnih događaja u okviru nje ima za cilj da se na jednom mestu vidi nekoliko različitih oblika delovanja i da se priča o kulturi, jeziku i socijalnoj politici.

Inače, za današnju izložbu značajnih romskih ličnost izbor su bile poznate Romkinje, a poreklo izloženih fotografija Roma datira iz perioda starijeg od 100 godina.