Obaveštavaju se građani da će u sredu, 10. aprila 2024. godine, ukoliko meteorološki uslovi budu povoljni, Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Eko-san plus d.o.o. na teritoriji grada Kragujevca izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na manjim i većim vodenim recipijentima (pojavne bare, priobalje reka, potoka i jezera).

Tretman će biti realizovan u prepodnevnim časovima preparatom Vectobac WG – biološki preparat na bazi Bacillus Thuringiensis var.israelensis.

Suzbijanje larvi komaraca nije opasno za pčele i ostali živi svet.